PTSA‑03

Kort arm for undervannsblitsenhet

  • Dreibar arm