FC‑WR

Fjernkontroll for å kontrollere blitsenheter

  • Koble til ubegrenset antall blitsenheter
  • Knapper for hurtigkonfigurering
  • Støv-/sprut-/frysebestandig design

FC‑WR kan kontrollere flere blitsenheter eksternt fra kameraet, som muliggjør allsidig, trådløs blitsfotografering. I likhet med FL‑700WR‑blitsen, gir en støv‑, sprut‑ og frysebestandig (‑10°C) konstruksjon muligheten til bruk i en rekke områder. Fjernkontrollen kan koble til tre grupper og et ubegrenset antall blitsenheter. FC‑WR har uavhengige knapper for gruppe A, B og C, slik at du raskt kan konfigurere innstillinger for hver enkelt gruppe i tillegg til å justere fotograferingsmodusen og blitsintensiteten mens du ser på skjermen.Grupper og kanaler kan enkelt angis og kontrolleres med talltastatur på FC‑WR.

Les mer