ODMS R7

ODMS R7

  • Enkel diktatfildeling
  • Grensesnitt til Dragon Speech Recognition
  • Skalerbare opp til store bedrifter

ODMS R7 har to moduler designet for de to nøkkelrollene i profesjonelt diktat. Avhengig av den kjøpte diktatmaskinvaren får kunden enten en lisens for diktatmodulen eller for transkripsjonsmodulen. Begge modulene har et grensesnitt til den lokalt installerte talegjenkjenningsprogramvaren, Dragon fra Nuance. På denne måten er kunden fri til å bestemme mellom tre metoder for å gjøre tale til tekst: Klassisk diktat, automatisk transkripsjon og avansert transkripsjon. ODMS R7 som en frittstående modus installeres vanligvis i miljøer som ikke har krav til sentralisert styring og distribusjon. Frittstående modus er bedre egnet for mindre nettverksmiljøer der diktatene sannsynligvis blir lagret på en enkelt server / vertsmaskin eller sendt til transkribenten.

Les mer