DSS Player Standard

Basic DSS Pro Transcription

  • Spilleren kontrolleres med fotpedal
  • Skrivebordanvendlig
  • DSS Pro avspilling

DSS Spiller transkripsjons modulen er en løsning for sekretærer eller transkriptører for å skrive av diktater med fotpedal og styre diktatene.