DSS spiller for MAC

Dikterings Software for Macintosh

  • Kontroller dikteringsavspilling og -opptak
  • DSS Pro avspilling
  • Sterk databeskyttelse (256-Bit)

Den redesignede DSS spilleren til MAC kombinerer en dikterings- og sekretærløsning. Dette gjør det mulig med opptak, avspilling, organisering og redigering av alle lydfiler. Denne softwaren for Apple Macintosh gjør det også mulig for sekretærer og de som driver med avskrift og skrive av diktater ved hjelp av fotpedal.

Les mer